Privacy Verklaring

van @lette Holman Fotografie.


Natuurlijk ga ik vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je te kunnen informeren over welke gegevens ik van je vastleg en waarvoor/waarom ik deze gebruik/nodig heb, heb ik deze privacyverklaring opgesteld.


Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact met mij op. Ik ben te bereiken via e-mail of via het telefoonnummer 06-83170694. Mijn adres is Zuiderstraat 25, 8356 DZ te Blokzijl. Conform wetgeving moet ik een functionaris gegevensbescherming aanwijzen, dat ben ik dus zelf: Alette Holman.

 

In het kort: als je mij een opdracht geeft, heb ik wat gegevens van je nodig om met je te communiceren, contact met je op te kunnen nemen, fotoproducten of een album te versturen of om je een factuur te kunnen verzenden (i.v.m. milieu bij voorkeur via email). Ik leg niet meer gegevens vast dan noodzakelijk en als ik de gegevens niet meer nodig heb, verwijder ik ze zodra dat kan en mag. Met partijen die voor mij diensten uitvoeren heb ik afspraken gemaakt over hoe

we omgaan met gegevens (via een zogenaamde verwerkersovereenkomst).

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

als je bij mij informeert of mij een opdracht geeft, leg ik gegevens van je vast. Het is vaak zo dat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt via e-mail, telefonisch of contactformulier.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum (newbornfotografie);
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres, website en/of social media profielen;
 • Bankrekeningnummer
 • Overige (persoons)gegevens die je zelf verstrekt (via correspondentie en/of telefonisch);
 • IP-adres
 • Bedrijfsnaam

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je/jullie:

 • Ras, omdat we foto’s opslaan van de verschillende fotoshoots.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming toch persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarig, neem dan contact met mij op via info@aletteholmanfotografie.nl

 

Waarom leg ik gegevens vast?

Het vastleggen van gegevens is noodzakelijk om:

– met jou te kunnen communiceren over de opdracht(en) welke je mij hebt gegeven;

– mijn boekhouding op orde te houden en te voldoen aan voorwaarden van b.v. de belastingdienst;

– op de afgesproken tijd op de afgesproken plaats te zijn.

– je te kunnen bellen of e-mailen;

– een eventuele nieuwsbrief aan je te kunnen verzenden;

– om een album of een ander product aan je op te kunnen sturen of af te leveren.

– het afhandelen van je betaling

– mijn website: analyseert jouw gedrag om daarmee de website te verbeteren.

 

Hoe lang bewaar ik gegevens?

Gegevens uit mijn boekhouding moeten zeven jaar worden bewaard. Ik bewaar 

persoonsgegevens niet langer dan (strikt) noodzakelijk is. Foto’s bewaar ik voor eventuele promotiedoeleinden maar ook als jij bijvoorbeeld je foto’s bent zoekgeraakt (maximaal 2 jaar).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken aan anderen als dat noodzakelijk is of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die voor mij jouw gegevens verwerken heb ik afspraken gemaakt hoe met deze gegevens om te gaan. Voorbeeld: ik gebruik een online fotogalerij waar de fotoproducten te bestellen zijn, het bedrijf dat dit voor mij verzorgt heeft met mij een overeenkomst gesloten over hoe ze deze gegevens gebruiken, een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het  echt om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@aletteholmanfotografie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de mrz (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (bsn) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik probeer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken op je verzoek te reageren.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doe ik bijvoorbeeld door een https verbinding te gebruiken voor mijn website en ander online diensten en gebruik te maken van complexe wachtwoorden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij.

 

©Alette Holman Fotografie december 2021-2024